Pro odbornou veřejnost - Úhrada asistovaného styku či asistovaného předávání

Seznam článků

Úhrada asistovaného styku či asistovaného předávání

Pokud není zcela jasné, kdo bude úhradu za asistovaný styk nebo asistované předávání hradit:
Rodiče jsou povinni se podílet na úhradě služeb pracoviště Area fausta dle platného ceníku zveřejněného na webových stránkách www.areafausta.cz v hotovosti oproti příjmovému dokladu:

  • - každý jednou polovinou
  • - rodič 1 dvěma třetinami a rodič 2 jednou třetinou
  • - službu bude hradit rodič 1

Předchozí formulace jsme čerpali obvykle z usnesení a rozsudků různých soudů. Máte-li další tipy, jak zajistit vykonatelnost rozsudku nebo usnesení, kontaktujte nás mailem, rádi je zveřejníme.