Pro odbornou veřejnost - Plnění rozsudku či usnesení

Seznam článků

Plnění rozsudku či usnesení

V případě „nekonečných“ a opakovaných nemocí dítěte nebo problémů na straně rodičů a maření soudního rozhodnutí
Neuskuteční-li se asistovaný kontakt v řádném termínu z důvodu překážky na straně dítěte, matky (resp. toho, kdo má dítě předávat) nebo pracoviště, navrhne pracoviště do jednoho týdne od odpadnutí překážky rodičům alespoň tři náhradní termíny ve stejném rozsahu, jako byl nekonaný kontakt. Pokud se rodiče na náhradním termínu nedohodnou, je pracoviště oprávněno náhradní termín určit. Realizace náhradního termínu nemá vliv na realizaci termínů řádných. Neuskuteční-li se kontakt z důvodu překážky na straně otce (resp. toho, kdo se má s dítětem stýkat), náhradní termín se neurčuje.