Pro odbornou veřejnost - Povinnost dostavit se na úvodní konzultaci

Seznam článků

Povinnost dostavit na se úvodní konzultaci

Bez vstupní konzultace není možné začít spolupráci. V případě asistovaného předávání je třeba hovořit alespoň s jedním rodičem, v případě asistovaného styku s oběma rodiči. Někdy se stává, že rodiče oddalují úvodní konzultaci a opakovaně ruší domluvené termíny a tím také oddalují realizaci asistovaného kontaktu. V tomto případě jsou možné různé varianty.

Například: Rodiče jsou povinni do sedmi dnů od doručení usnesení kontaktovat Area fausta telefonicky nebo emailem a domluvit si úvodní konzultaci tak, aby se tato realizovala do 14 dnů od prvního kontaktování. V mimořádných případech (překážka na straně pracoviště) se bude konzultace konat v nejbližším možném termínu ze strany pracoviště. Je-li dítě, kterého se asistovaný styk týká, starší 4 let, je třeba umožnit krátkou konzultaci odborné pracovnice i s dítětem. V tomto případě je třeba uložit rodiči, který má dítě ve své péči, aby se dostavil i s dítětem a umožnil tuto konzultaci.