Poskytované služby

Služby poskytujeme jak ve všední dny dopoledne i odpoledne, tak o víkendech, dnech pracovního volna a státních svátcích. Vždy záleží na konkrétní dohodě s klienty a aktuální kapacitě konzultantů. Objednávejte se však ve všední dny Po-Pá: 9-18, více zde.

Od konce roku 2016 jsme pro velký zájem a také pro velkou vytíženost některých našich klientů zavedli telefonické konzultace.

Délka telefonické konzultace je do 50 minut, stejně jako konzultace osobní. I na telefonickou konzultaci je třeba se objednat, ideálně emailem a je třeba ji předem uhradit platbou na účet (viz kontakt). Telefonické konzultace mohou být řešením pro velmi zaměstnané klienty a klientky. 

 

Asistovaný styk rodičů s dětmi

V některých případech je třeba přítomnost další osoby u kontaktu dětí s rodičem, který je nemá ve své péči. Jedná se například o situace, kdy jeden z rodičů (příp. rodinných příslušníků) neměl s dítětem kontakt delší dobu, v případech, kdy probíhá soudní spor o výchovu a výživu dítěte, ev. trestní řízení, nebo v dalších případech, kdy asistovaný styk nařídí soud nebo doporučí orgán sociálně právní ochrany.

Asistované styky probíhají jednak na našem pracovišti, které je vybavené tak, aby vyhovovalo dětem i rodičům, ale je i možné realizovat asistovaný styk v terénu (park, ZOO, dětské divadélko, místo bydliště rodiče, návštěva u prarodičů....).

Z asistovaného styku se zhotovuje zpráva o průběhu, která je zpoplatněna dle aktuálního ceníku. Zprávy vyhotovujeme na základě domluvy (žádosti) s klientem, vždy pak do jednoho týdne od realizace služby. 

 

Asistované předávání dítěte (dětí) ke styku s druhým rodičem

Předávání dítěte ke kontaktu s druhým rodičem může být náročné pro všechny zúčastněné. Přítomnost další osoby může dle našich zkušeností situaci zklidnit. Předávání je možné realizovat na našem pracovišti nebo v terénu (v místě bydliště rodiče, na místě předem domluveném rodiči). O průběhu předávání dítěte vyhotovujeme zprávu (do sedmi pracovních dnů od realizace služby).

http://healthywomenlifestyle.net/cabergoline http://healthywomenlifestyle.net/letrozole

Podle našich zkušeností je lepší, aby druhý rodič o monitorování předávání věděl předem. Při úvodní konzultaci předáváme informace pro druhého rodiče a je na klientovi, jakou formou a zdali mu je dodá.

Před začátkem monitorování předávání se náš konzultant/konzultantka vždy představí, předá druhému rodiči kontakt a nabídne mu, aby se objednal na úvodní schůzku.

Někdy je předávání dítěte ke kontaktu s druhým rodičem velmi náročné. Naši konzultanti mohou například doporučit, aby bylo ukončeno, případně, aby se do budoucna zvolily jiné metody předávání dítěte (v dětském koutku, na hřišti apod.). Pokud dítě neodejde s rodičem do cca 20 minut, dle našich zkušeností a v zájmu dítěte je lepší předávání ukončit a domluvit se na jiné formě spolupráce či kontaktu s dítětem.

 

Další služby, na které se můžete objednat u konkrétních konzultantů...

 

Individuální konzultace a poradenství v osobním rozvoji, koučování, mentoring

Potřebujete podpořit v náročném životním období? Hledáte bezpečné místo, kde se budete moci rozvíjet a přibližovat k vašim cílům a přáním? Nevíte si rady, jak dál?

Přijďte. 

Podpoříme Vás, budeme s Vámi sdílet osvědčené zkušenosti, nasměrujeme Vás, pomůžeme Vám se zorientovat, povzbudíme Vás k hledání sami sebe...