Náš Tým

Magdaléna Skřivánková
magdalena

V Area Fausta poskytuje klientům úvodní konzultace k asistovaným kontaktům i předávání, poradenské konzultace, a pro ostatní kolegy působí jako supervizorka.

Vystudovala Sociálně právní akademii a katedru Sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Je absolventkou sebezkušenostního výcviku v psychodynamické a hlubinně orientované psychoterapii se speciálním zaměřením na využití arteterapie a dalších kurzů a výcviků např.: 

Specifika práce s dětmi v období rozpadu rodiny, Výcvik Vztahové psychoterapie dětí a dospívajících, Videotrénink interakcí, Úvod do řízení a supervize, Práce s dětmi, které zažily domácí násilí, Psychosociální péče o děti ohrožené nebo vystavené sexuálnímu zneužívání a specifické přístupy v práci s jeho oběťmi v dospělosti.

 Působí také jako odborná asistentka na  1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Centru adiktologie.

Aktivně vystupuje na konferencích a publikuje v oblasti sociální práce a mezilidských vztahů s důrazem na postavení rodičů a dětí v rozvodové a rozchodové situaci.

 Magdaléna Skřivánková poskytuje poradenství v oblasti rozchodů a rozvodů po celou svoji pracovní kariéru. Má zkušenosti i s rozchody stejnopohlavních párů, ať už s dětmi či bez dětí. Specializuje se na přípravu dohod o budoucí úpravě výchovy a výživy dětí, o formách komunikace a o dalších důležitých oblastech vašeho života.

   Jana 2016 na webJana Brůnová

 V Area Fausta poskytuje klientům poradenské konzultace, vede úvodní konzultace k asistovaným kontaktům v angličtině a zastupuje Mgr. Skřivánkovu v případě její nepřítomnosti.

 Je absolventkou katedry Sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V roce 2013 dokončila „Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemické psychoterapii” (800 hodin), který je akreditován pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Dále absolvovala řadu výcviků a kurzů zaměřených na individuální poradenství, diagnostiku, práci s rodinou a dětmi i dospívajícími (např.: Specifika práce s dětmi v období rozpadu rodiny, Sociální anamnéza a diagnostika rodiny, Systemická práce s dětmi a dospívajícími) a další témata.

 V oblasti psychosociálního poradenství a sociálních služeb působí od roku 2000. Má praxi především z organizací zaměřených na práci s rodinou a dětmi. Podílela se na řadě projektů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů v neziskových organizacích i ve státní správě.

Pracovala např. jako koordinátorka nízkoprahového klubu, sociální pracovnice na oddělení sociálně právní ochrany dětí nebo jako výchovná poradkyně na ZŠ.

Individuální práci s klienty se věnuje i formou poradenství a psychoterapeutické praxe.

Působí také ve firemním prostředí v oblasti řízení lidských zdrojů.

Aneta Baierová

V Area Fausta se účastní a monitoruje asistovaná předávání a kontakty rodičů s dětmi.

V současné době ukončuje poslední ročník Psychologie na Filozofické fakultě UK a Adiktologie na 1. lékařské fakultě. Absolvuje akreditovaný psychoterapeutický výcvik v Integrované psychoterapii, má hotový kurz Psycholog ve zdravotnictví, kurz Kompletní krizové intervence, kurz Práce s klientem v akutní krizi a kurz Reflektování v praxi pomáhajících profesí. Dále má zkušenosti ze stáží z prostředí zdravotnictví, školství a dalších.

Mimo AF pracuje na Lince bezpečí jako konzultantka a také jako terapeutka v Psychiatrické nemocnici Písek, kde vede individuální terapie s klienty a také arteterapeutické skupiny.

Johana Labusová

V Area Fausta asistuje u kontaktů a předávání dětí druhému rodiči.

V současné době dokončuje studium na VOŠ Jabok oboru Sociální pedagogika a zároveň je studentkou Sociální a pastorační práce na Evangelické teologické fakultě UK.

Absolvovala výcvik Vztahové psychoterapie dětí a adolescentů a v současnosti dělá ve volném čase hlavní vedoucí na česko-německých táborech.

Pracovala v Projektu „Kámoš“ (služby, které podporují sociálně slabé a znevýhodněné rodiny).

Díky školním praxím má zkušenosti s prací s různými věkovými skupinami a lidmi z rozdílných socioekonomických prostředí, dlouhodobě vykonávala dobrovolnickou práci s lidmi s postižením.

 Jana Malinovská 

V Area fausta se věnuje asistovaným kontaktům a předáváním a nově i adiktologickému poradenství.

 Vystudovala bakalářský obor Adiktologie na 1. lékařské fakultě a v současné době studuje Všeobecné lékařství na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Má započatý základní výcvik krizové intervence.

 Má zkušenosti s prací s různými věkovými skupinami a lidmi z rozdílných socioekonomických prostředí, které mimo jiné nasbírala i během lékařských a adiktologických praxí.

Dříve pracovala na urgentním příjmu jako asistent pacientů a několik let se věnovala dobrovolnické práci se seniory a s dětmi. V rámci humanitární práce se účastnila zdravotnické mise v Malawi pod záštitou International Humanity.

Nyní se také věnuje výzkumu v Kognitivním centru Neurologické kliniky ve FN Motol.

Lucie Novotná

 Michaela Pacáková

V Area Fausta asistuje u kontaktů a předávání dětí druhému rodiči.

 Vystudovala bakalářský stupeň oboru obor psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde nyní pokračuje v navazujícím magisterském studiu.

V rámci střední školy se rok vzdělávala ve Francii. Je absolventkou kurzů jako např.: kurz pro lektory programů dlouhodobé primární prevence, fenomén šikany ve školním prostředí či specifika práce s dětmi v období rozpadu rodiny.

 Působí také jako lektorka Programů dlouhodobé primární prevence rizikového chování na základních školách, kde využívá prvky zážitkové pedagogiky.

 V současné době je na studijní stáži v zahraničí. 

Veronika Vondráčková

V Area fausta se věnuje asistovaným kontaktům a předáváním. Nově připravuje kroužek pro děti, které zažily rozvod rodičů.

 Vystudovala bakalářský program psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a nyní zde dokončuje magisterské studium. Má výcvik v kompletní krizové intervenci, který uplatňuje především při práci konzultantky dětské krizové linky.

 Pro svou práci sbírala zkušenosti na stážích v Krizovém centru RIAPS, Dětském krizovém centru.

Absolvovala četné kurzy - například kurz „Psycholog ve zdravotnictví“, výcvik v chatové krizové intervenci nebo kurz „Specifika práce s dětmi v období rozpadu rodiny“. Věnuje se také lektorské činnosti ve spojitosti s divadlem a improvizací.

Podílela se na chodu dramaterapeutické skupiny pro děti s ADHD a autismem a dva roky vedla dramaterapeutickou dílnu na oddělení Psychiatrické nemocnice Bohnice pro dospělé pacienty s duševním onemocněním.

 Zkušenosti s dětmi v náročných situacích a zkušenosti se skupinovou prací propojí v připravovaném dětském kroužku.

Karolína Ženíšková

V Area Fausta se věnuje asistenci u předávání dětí a jejich kontaktů s rodiči.

 V současné době dokončuje magisterské studium psychologie na FF UK, dříve studovala francouzskou filologii. 

 Dva roky pracovala jako výzkumná asistentka v Národním ústavu duševního zdraví. Další zkušenosti v oboru získala na stážích v Dětské psychiatrické nemocnici Louny nebo v denním stacionáři Horní Palata. V poslední době absolvovala Rozvojový kurz zážitkové pedagogiky pro pedagogické pracovníky a také vzdělávací program Specifika práce s dětmi v období rozpadu rodiny. Právě dětem a rodičům v období rozpadu rodiny by se ráda dále profesně věnovala.

 

Nyní působí také  v ZŠ Ječná, kde pracuje se sluchově postiženými dětmi a dětmi s vývojovou dysfázií.

 


Dříve s námi spolupracovali