Ceník

Tento ceník je platný od 1. 9. 2018

Poradenství

700,-
(50 minut)

 

Úvodní konzultace k AP/AS v českém jazyce

700,-
 (50 minut)

 

Úvodní konzultace k AP/AS v anglickém jazyce

1000,-
(50 minut)

 

AP ve všední den
pondělí – pátek v Praze

600,-

Včetně zprávy v rozsahu 1 A4

AP ve všední den
pondělí–pátek mimo Prahu

1.200,-

 

AP o víkendu a ve státní svátek v Praze

800,-

Včetně zprávy v rozsahu 1 A4

AP o víkendu a ve státní svátek mimo Prahu

1.600,-

 

AS ve všední den

400,-
(60 minut)

 

AS o víkendu a ve státní svátek

500,-
(60 minut)

 

Zpráva z asistovaného styku

350,-
1 stránka A4

 

 

 

 

Skype/telefonická konzultace

700,-
(50 minut)

 

Aktuální ceník ke stažení.

Při opakovaných konzultacích a sociální nouzi rodiče je možné domluvit slevu.

Podrobnější vysvětlení ceníku:
AP = asistované předávání
AS = asistovaný styk
Úvodní konzultace k AP/AS: 700,- Kč (50 minut)
Asistované předávání dítěte ke styku s druhým rodičem ve všední den: 600,- Kč včetně zprávy (cena platí pro dobu trvání max. 1 hodinu, délku zprávy max. 1A4, v případě časově náročnějšího předávání se cena navyšuje o 400,- Kč za každou započatou hodinu, a zpráva delší 1A4 se navyšuje o 350,- Kč á každá započatá 1A4). V případě výjezdů mimo Prahu se platí paušální částka 1200,- Kč, za započaté 2 hodiny, v případě delšího výjezdu se poté částka navyšuje o 400,- Kč za každou další započatou hodinu.

Asistované předávání dítěte ke styku s druhým rodičem o víkendu a ve státní svátek: 800,- Kč včetně zprávy (cena platí pro dobu trvání max. 1 hodinu, délku zprávy max. 1A4, v případě časově náročnějšího předávání se cena navyšuje o 400,- Kč za každou započatou hodinu, a zpráva delší 1A4 se navyšuje o 350,- Kč á každá započatá 1A4). V případě výjezdů mimo Prahu se platí paušální částka 1600,- Kč, za započaté 2 hodiny, v případě delšího výjezdu se poté částka navyšuje o 400,- Kč za každou další započatou hodinu.

Asistovaný styk ve všední den: 400,- Kč za hodinu

Asistovaný styk o víkendu a ve státní svátek: 500,- Kč za hodinu

Zpráva o asistovaném styku: 350,- Kč za 1 stránku (zpráva z asistovaného styku v rozsahu 2-6 hodin má obvykle 1-3 stránky, záleží např. na četnosti interakcí)

Zpráva z asistovaného styku v jiném jazyce než ČJ Můžeme předat kontakty na spolupracující překladatelské agentury, které respektují důvěrnost obsahu.

Nejsme plátci DPH.

V některých případech se stává, že je domluven termín asistovaného styku nebo asistovaného předávání a druhý rodič se s dítětem na místo styku nebo předávání nedostaví. Přesto je třeba poplatek uhradit, v případě asistovaného předávání celý, tj. 600/800,- Kč (v ceně je i zpráva o průběhu situace), v případě asistovaného styku je třeba uhradit první hodinu styku, tj. 400/500,- Kč.

Pokud máte domluvenou úvodní konzultaci k AS/AP, případně jinou konzultaci a změní se váš pracovní nebo osobní program, je samozřejmě možné se přeobjednat. Pokud schůzku zrušíte později než 24 hodin před jejím uskutečněním, bude vám účtován stornopoplatek ve výši 50%.

Ceník platný do 31. 8. 2018.